bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z realizacją art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im Jana III Sobieskiego, ul. Gdańska 16, 83-140 Gniew.
2. Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie pełni  Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.plOpublikował: Aleksander Cieszyński
Publikacja dnia: 25.05.2018
Podpisał: Aleksander Cieszyński
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 28